Więcej w tej kategorii

Wstęp
Informacje ogólne
Nasze łącza
Bezpieczeństwo
Serwery - specyfikacja
WAŻNE: uwagi o poczcie!
Cennik
Domeny
Promocje
Zamówienie
Referencje

główna

mapa
strony

zaloguj

Firma Net4You oferuje usługę kompleksowego dostępu do
internetu. Obecnie posiadamy możliwość podpisywania
umów z klientami szczegółów można dowiedzieć się
dzwoniąc pod nr tel. 12 411-42-47

Dla byłych oraz przyszłych klientów sieci Net4You - Uwagi o poczcie

Poczta - Ważniejsze informacje dotyczące poczty

- Dostęp jest poprzez klientów E-Mail (Mozilla, Thunderbird, Netscape, TheBat, OE i inne) jak również poprzez stronę WWW pod tym adresem: https://poczta.n4u.com.pl/ (połączenie szyfrowane)

- Serwer umożliwia połaczenia szyfrowane, zarówno dla klientów E-Mail jak i poprzez stronę WWW. Certyfikat został wystawiony przez naszą firmę, dlatego należy zainstalować znajdujący się po lewej stronie 'Certyfikat główny N4U' (sposób instalacji wkrótce) lub zaakceptować na stałe ten, który się zgłosi podczas odbierania/wysyłania poczty.

Ustawienia adresów i portów dla klientów pocztowych:

Obsługujemy wyłącznie połączenia szyfrowane (SSL):
Usługa
Adres Serwera
Port
POP3
mail.n4u.com.pl
995
SMTP
mail.n4u.com.pl
465

Powyższe adresy dla SSL mają wystawiony certyfikat na w/w adres.

UWAGA: Dla sieci wewnętrznej nie ma konieczności włączania autoryzacji przy wysyłaniu listów, jest natomiast wymagana dla klientów spoza naszej sieci.

- Na serwerze działają dwa serwery Anty-Virusowe (ClamAV i MKS), ponadto nie są dopuszczone załączniki wykonywalne i podzielone na części.

- Jest zainstalowany pogram Anty-Spamowy, który wykrywa większość niechcianej poczty. Po określeniu ilości punktów, są podejmowane następujące operacje:

ilość punktów
podejmowana akcja
< 5
traktowana jako normalna poczta
5 < 10
oznaczona w tytule jako: SPAM
10 < 15
przenoszona do folderu 'Spam' (OWM)
> 15
jest natychmiast kasowana

Folder 'Spam' jest dostępny jedynie poprzez stronę WWW. Każdy list ma w nagłówku podaną ilość punktów (X-Spam-Flag, X-Spam-Level, X-Spam-Status), dzięki temu można samemu z poziomu klienta pocztowego odfiltrować niechcianą pocztę.

- Poprzez stronę WWW (OpenWebMail) można nauczyć program jaki list jest niepożadąny, jak również zrobić operację odwrotną. OWM ma ustawione pewne filtry, które powodują przeniesienie oznaczonego listu jako Spam od razu do folderu 'Kosz' (powyżej 8 punktów).

- Działa weryfikacja serwera wysyłającego pocztę, a wynik testu doklejnany jest w nagłówku listu: Received-SPF

- Opóźnienie przy poczcie przychodzącej, co uniemożliwia przesłanie niechcianych wiadomości z wykorzystaniem zarażonych komputerów w sieci Internet.

- Została włączona obsługa RBL następujących serwisów:

* www.ordb.org * www.spamcop.net * www.sorbs.net * xbl.spamhaus.org *

Oznacza to, że jeśli na którymś z powyżej wymienionych serwerów jest wpisany do bazy adres IP serwera (komputera) z którego wychodzi poczta, list jest blokowany dostaje punkty za Spam według punktacji agenta razor.

- Zablokowane jest wysyłanie i przyjmowanie załączników wykonywalnych, jak również listów wieloczęściowych.

cdn.