Umowa hostingowa Net4You

 

 1. Poniższa umowa określa zasady korzystania z usług hostingowych Net4You (sprzedającym) a osobą/podmiotem korzystającym z usług Net4You (zwanym dalej Klient).
 2. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z usług hostingowych Net4You zwanego dalej regulaminem. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będę rozpatrywane.
 3. Umowa pomiedzy:

  sprzedajacym Net4You - Net4You Internet Solutions, ul. Kościuszki 38, 30-105 Kraków, tel./fax: +4812 4114247, NIP: 945-19-57-638

  a klientem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  adres/dane klienta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  dotycząca usługi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4. Warunki:

  1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć usługę w formie zgodnej z parametrami zawartymi w specyfikacji po uiszczeniu opłaty przez Klienta.
  2. Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego zasady.
  3. W chwili złamania jakiegokolwiek punktu regulaminu następuje odstąpienie od wykonania usługi hostingowej klientowi.

podpis sprzedającego:

...............................................

podpis klienta:

...............................................


drukuj umowę